شاه و مردی که زیاد می‌دانست!

آوریل 14, 2022
۲۵ فروردین روز درگذشت امیراسدالله علم نزدیک‌ترین دوست محمدرضاپهلوی است. فردی که مراتب ترقی را آهسته آهسته طی و تبدیل به امین‌ترین یار شاه شد. گزارش زیر نگاهی گذراست به زندگی این شخص. شوکت الملک پدر امیراسدالله علم مردی تجددخواه بود و عاشق هنرو ادب. او با بسیاری ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات