«بوف کور» نماینده ایران در نقشه جهانی کتاب‌هایی با بیشترین ترجمه

شهریور 10, 1400
در نقشه‌ای که یک پایگاه انگلیسی زبان به تفکیک کشور و قاره از آثار ادبی که بیشترین تعداد ترجمه را دارند منتشر کرده است، کتاب «بوف کور» نوشته «صادق هدایت» در کنار نام ایران قرار گرفت. به گزارش ایرنا، اگر آثار ادبی ترجمه نشوند، تنها بخش کوچک از ادبیاتی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات