نگاه‌ در آکادمی سمندریان تربیت هنرجوست، نه تجارت

آبان 9, 1400
فرزند و مدیر آکادمی هنرهای نمایشی حمید سمندریان همزمان با آغاز کار مجدد این موسسه بعد از ۲۱ ماه تعطیلی، اظهار داشت: وجه ممیز این آکادمی، اتکا به تعهد و رسالت آموزشی سمندریان است، نگاه‌مان در آموزش هنرجویان تئاتر تجارت نیست. نشست خبری آغاز به کار مجدد آکادمی هنرهای ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات