سعید مطلبی‌؛ پیشکسوت در شروع سینمایی مدرن

آوریل 29, 2022
*کامران قدکچیان مطلبی عزیز از باقی ماندگان دوران بسیار مهمی از تاریخ سینماست. باهم همدوره بودیم. دوره بعد از گنج قارون‌ها. فیلم‌های عمقلی صمدها‌. فیلم‌های هندی که در سینماها خیلی رایج بود‌. فیلم‌های خارجی سکسی فرنگی… و بسیار گرفتاری‌های اون دوران که مبارزه با ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات