کارگردان مستند «رویای بچه‌های آشور»

رازهای جزیره خالی از سکنه در گفتگو با ساتیار امامی

1400-06-02
ساتیار امامی کارگردان مستند «رویای بچه‌های آشور» بیان کرد که این مستند شرح وضعیت اهالی آشوراده است که رفته رفته از این منطقه بیرون رانده شدند. به گزارش مهر، اگر اهل سفر باشید احتمالاً آشوراده را با جاذبه‌های طبیعی‌اش مانند اسب‌ها و فلامینگوهایش می‌شناسید. آشوراده ...