اکران فیلم‌تئاتر «خاله مرجان و خروس»

فروردین 10, 1400
فیلم‌تئاتر «خاله مرجان و خروس» به نویسندگی و کارگردانی مریم کاظمی در گامِ سوم طرح «نمایش‌نما» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اکران اینترنتی می‌شود. به گزارش رسیده، این تئاتر که از تولیدات سال 1390 مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری است ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات