برگزاری نخستین کارگاه بازیگری سعید راد

1400-09-15
سعید راد بازیگر سرشناس سینمای ایران برای نخستین بار ورک‌شاپ بازیگری برگزار می‌کند. به گزارش بانی‌فیلم، سعید راد بازیگر قدیمی و شناخته شده کشورمان برای نخستین باز کارگاه بازیگری یک‌روزه‌ای انتقال تجربیات هنرپیشگی‌ برگزار می‌کند. این کارگاه بازیگری در یک روز و در دو ...