کارت زرد نماینده مجلس به وزیر ارشاد؛ سی فیلم سینمایی توقیف می‌شوند؟

آذر 8, 1400
کشمکش بر سر سرنوشت فیلم‌هایی که در دولت قبل ساخته شده‌اند علنی شده و سخن از توقیف سی فیلم سینمایی توسط نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به میان آمده اما این فیلم‌ها دقیقاً چه محتوایی دارند و چه مسائلی درباره آنها مطرح است؟ به گزارش ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات