چهاردهمین وزیر ارشاد رای اعتماد گرفت

شهریور 3, 1400
محمدمهدی اسماعیلی با ۱۸۱ رای‌ موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان چهاردهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد. به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ۲۰ مردادماه فهرست وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که محمدمهدی اسماعیلی به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی وزارت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات