فروش حراج چهاردهم تهران نصف شد!

1400-05-22
مجموع فروش چهاردهمین حراج تهران ۴۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان اعلام شد که این رقم در مقایسه با دوره گذشته که در دی ماه ۹۹ برگزار شد، به کمتر از نصف رسیده است. به گزارش ایسنا، چهاردهمین دوره حراج تهران عصر پنجشنبه ـ ۲۱ مرداد ماه ـ با اجرای ...