۸۰ نوازنده فیلارمونیک زاگرب «چنین گفت زرتشت» را خواندند

اسفند 15, 1400
ارکستر فیلارمونیک زاگرب نسخه اصیل «چنین گفت زرتشت» را به زبان فارسی روی صحنه برد. به گزارش ایسنا، کنسرت اصیل «چنین گفت زرتشت» برای اولین بار در خارج از ایران با آهنگسازی و هدایت علی رهبری، خوانندگی رضا فکری و همراهی و همخوانی ۸۰ نوازنده کروات به زبان فارسی توسط ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات