محمود قنبری از پشت پرده گروه های زیرزمینی دوبله و پیشنهادهای وسوسه برانگیز می‌گوید

شهریور 12, 1400
محمود قنبری، پیشکسوت عرصه دوبله معتقد است: در شرایط سخت کرونایی که گویندگان به صورت تک تک در اتاق دوبله مشغول به کار شده اند، تعامل صدایی شکل نخواهد گرفت و حسی هم وجود ندارد. او می گوید: متاسفانه دوبله، این روزها بیشتر به روزنامه‌خوانی تبدیل شده است؛ چون ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات