واکاوی دلایل جذابیت سینما برای مفسدان اقتصادی چیست؟

1400-10-15
صنعت سینما به‌عنوان یکی از مهمترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌تواند یکی از مهمترین قطب‌های پول‌شویی در هر اقتصادی هم محسوب شود؛ سینمای ایران آیا چنین وضعیتی دارد؟ به گزارش مهر، هنر هفتم یا همان سینمای معروف و درخشان خودمان به گونه‌ای ...