پ مثل پلیکان، پرویز کیمیاوی و سِدعلی میرزا

آبان 18, 1400
جمشید پوراحمد تیترهای انتخاب شده ایت مطلب، ضمانتی است برای یک آتش‌سوزی مهیب و سوختن عاطفه، احساس، عشق؛ و وای از این عشق. چه بیراهه و غلط، منم منم عشق را به یدک می‌کشیم و در این باور احمقانه که گلادیاتور عشق هستیم! پس‌ پرویز کیمیاوی اعتبار، پشتوانه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات