پ مثل پلیکان، پرویز کیمیاوی و سِدعلی میرزا

1400-08-18
جمشید پوراحمد تیترهای انتخاب شده ایت مطلب، ضمانتی است برای یک آتش‌سوزی مهیب و سوختن عاطفه، احساس، عشق؛ و وای از این عشق. چه بیراهه و غلط، منم منم عشق را به یدک می‌کشیم و در این باور احمقانه که گلادیاتور عشق هستیم! پس‌ پرویز کیمیاوی اعتبار، پشتوانه ...