دادگاه غول تجاوزگر هالیوود را بی‌گناه تشخیص داد؛ واینستاین: بسیار متشکرم!

مرداد 1, 1400
هاروی واینستاین غول تهیه کنندگان هالیوود که دهها پرونده محرز تجاوز او منجر به جنبش بزرگ «#من هم»(#metoo) شده حالا از سوی دادگاه لس آنجلس بی گناه اعلام شد. به گزارش فارس، هاروی واینستاین غول تهیه کنندگان هالیوود که ده ها پرونده محرز تجاوز او منجر به جنبش بزرگ ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات