آخرین جزئیات پرونده قتل بابک خرمدین

تیر 5, 1400
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده بابک خرمدین پرداخت. به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص پرونده خرمدین گفت: در ارتباط با پرونده‌های روان پزشکی، برای اظهار نظر در خصوص مسئولیت روانی افراد نیاز به بررسی‌های ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات