آخرین جزئیات پرونده قتل بابک خرمدین

1400-04-05
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده بابک خرمدین پرداخت. به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص پرونده خرمدین گفت: در ارتباط با پرونده‌های روان پزشکی، برای اظهار نظر در خصوص مسئولیت روانی افراد نیاز به بررسی‌های ...