خاموشی شمع زندگانی پرفسور نوری زاده

شهریور 2, 1400
«ماسیس کوه نیست»، بلکه شعری است که یک شاعر گیلانی به زبان ارمنی برای کوه آرارات یا ماسیس سروده و در کتاب درسی ارمنستان گنجانده شده است . به گزارش ایرنا، خالق این اثر پرفسور احمد نوری‌زاده، ادیب، مترجم و پژوهشگر ایرانی و بانی ارمنی‌شناسی فارسی در ایران روز ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات