فیلمساز اوکراینی: دور روسیه پرده آهنین فرهنگی بکشید!

اسفند 17, 1400
یکی از فیلمسازان معروف اوکراینی که در خط مقدم جنگ اوکراین و روسیه حضور دارد، نوشت: لازم است دور روسیه یک پرده آهنین فرهنگی کشیده و هر نوع همکاری فرهنگی با نمایندگان این کشور متوقف شود. به گزارش ایرنا، هفت فیلمساز اوکراینی که همگی در مقابل نیروهای روسیه اسلحه به ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات