قاتل فرزندکش از نگاه روانشناسی

1400-02-29
دکتر فاطمه عبدی* پیرمرد، دستان دستبد زده اش را با علامت وی (پیروزی) جلوی دوربین خبرنگاران گرفته است. می گویند سرهنگ بازنشسته ارتش است. نخست به قتل پسر با همدستی همسرش اعتراف می کند و چند روز بعد به قتل داماد و دخترش. در پاسخ به خبرنگاران می‌گوید: اصلا ...