پاوه، شهری بدون چراغ قرمز اما با انبوهی از چراغ سبزهای معرفت

خرداد 22, 1401
جمشید پوراحمد آنا گاوالدا می‌گوید؛ از کسانی که همه چیز را محاسبه می‌کنند بترس و هرگز قلبت را در اختیار آنها نگذار! آنها حساب عشقی که نثار‌ تو می‌کنند را نیز دارند و روزی آن را با تو تسویه خواهند کرد. اما پاوه‌نشین‌ها عشق، محبت، صفا و مهمان نوازی‌شان را بدون محاسبه و هیچ ...