مایکل جی. فاکس؛ استاد در زندگی همراه با تردید!

اسفند 27, 1399
بانی‌فیلم – دیبا داودی او در چهارمین کتاب خاطرات خود با نام «هیچ زمانی مثل آینده نیست» درباره نوعی خاص و جدید از بدبینی صحبت می‌کند. دو سال پیش، مایکل جی فاکس برای درآوردن تومور خوش‌خیم نخاع خود تحت عمل جراحی قرار گرفت. این بازیگر و شخصیت فعال که نزدیک به سه دهه با بیماری پارکینسون زندگی ...