فستیوال کن یا کوچه دلگشا؛ اسپایک لی با ویم وندرس آشتی کرد!

1400-04-16
بانی‌فیلم: جشنواره کن۲۰۲۱ به راه افتاد و اسپایک لی رییس هیات داوران، ستاره روز شده با آن لباس صورتی رنگش! به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم از محل برگزاری فستیوال کن، اسپایک لی در سال ۱۹۸۹ با فیلم «کارت را درست انجام بده» در بخش مسابقه کن داشت. ‌ویم وندرس ...