همه زیبایی و خونریزی

شیر طلا برای فیلم آمریکایی «همه زیبایی و خونریزی»

1401-06-19
بانی‌فیلم: سرانجام ونیز تمام شد و جوایز به برگزیدگان این دوره اهدا شد. فهرست برندگان ونیز۲۰۲۲ بهداین شرح است: شیرطلا به فیلم «همه زیبایی و خونریزی» از امریکا جایزه بزرگ هیات داوری ، شیر نقره به فرانسه به سنت عمر برای الیس دیوپ جایزه بهترین کارگردانی به لوکا گودانگنیو. از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات