حقایقی غافلگیرکننده درباره «آفتابگردان‌های» ونگوگ

1400-06-07
روزنامه انگلیسی هنر به مناسبت فرارسیدن فصل رویش گل‌های آفتابگردان، چند حقیقت کمتر شنیده شده را درباره پیوند هنر «ونسان ونگوگ» با گل‌های آفتابگردان عیان کرد. به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه هنر چاپ لندن،ونسان ونگوگ نقاش معروف هلندی در کمتر از یک هفته ...