نباید به راحتی از تماشای «زمانی برای مردن نیست» گذشت!

مهر 12, 1400
از ۵۰۰ درهم تا ۲۵ میلیون درهم؛ بزرگترین شرکت پخش فیلم در خاورمیانه برای آوردن جیمز باند به سینماها چقدر هزینه کرده؟ بانی‌فیلم- دیبا داودی هنوز چهار روز از آغاز اکران جهانی آخرین فیلم از سری فیلم‌های جیمز باند نگذشته که آمارهای فروش نشان می‌دهند که «زمانی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات