چرا مردم ایران نسبت به وقایع جامعه خود بی‌تفاوت شده‌اند؟!

1400-04-28
پژوهشگران جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا با انجام یک مطالعه کیفی، دلایل و زمینه‌های بروز «بی‌تفاوتی اجتماعی» را بررسی کردند. به گزارش ایسنا، اگر در یک جامعه نسبت به وجود مسائل اجتماعی، حساسیت وجود نداشته باشد، آن پدیده‌ها به عنوان مسئله اجتماعی، تلقی نمی‌شود. زیرا وقتی حساسیتی ...