وضعیت سینما و تئاتر از نگاه وزیر پیشنهادی ارشاد؛ منفی و سیاه!

1400-05-25
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه‌های خود را در حالی منتشر کرده که در برخی حوزه‌ها از جمله سینما و تئاتر وضعیت موجود را بسیار منفی و حتی خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی می‌داند. به گزارش ایسنا، برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی – وزیر پیشنهادی ...