وضعیت خطرناک خبرنگاران

1400-01-14
خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در این دوران، تحت تاثیر شیوع ویروس مرگبار، شرایط دشوارتری را نسبت به گذشته سپری می‌کنند. شرایط سختی که باز هم ممکن است ساختار رسانه‌ای کشور را به‌مرور، از حضور بخش دیگری از متخصصان و توانمندان این حوزه محروم سازد؛ ازجمله با پایان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات