وضعیت اسف‌بار سینماها

فروش ۱۰۰ بلیت در یک هفته؛ وضعیت سینماها اسف‌بار است

1400-02-23
صادق صباغی مدیر سینما «شاهد» تهران ضمن اشاره به وضعیت اسف‌بار استقبال از سینماها طی روزهای پس از بازگشایی مجدد، فعالیت در این شرایط را یک فاجعه برای سینمادار توصیف کرد. صادق صباغی مدیر سینما شاهد در گفت‌وگو با مهر درباره استقبال مردم از سینما گفت: تاکنون استقبال ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات