بیانیه انتقادی ۲۴ صنف سینمایی؛ آقای اسماعیلی، اگر قصد تعطیلی سینما را دارید، تعارف را کنار بگذارید!

1400-05-30
بانی‌فیلم: در حالی که محمد مهدی اسماعیلی گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد پس از انتشار برنامه خود مورد انتفادات زیادی از جانب دست‌اندرکاران سینما، تئاتر و سایر صنوف هنری قرار گرفت، امروز شنبه ۲۴ صنف عضو خانه سینما بیانیه‌ای اعتراضی در باره برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی ارشاد ...
وزارت ارشاد

انتقاد انجمن منتقدان و نویسندگان به برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد

1400-05-28
نقشه راهِ مکتوب و ابرازی وزیر محترم پیشنهادی دستاورد اتاق فکری‌ست که در همین آغاز راه می‌خواهد نسخهء خودش را تجویز کند و آدرس غلط بدهد بانی‌فیلم: پس از انتشار برنامه‌های گزینه پیشنهادی برای وزارت ارشاد، موجی از واکنش‌های انتقادی اهالی سینما، تئاتر و موسیقی ...
محمدمهدی اسماعیلی ی وزیر فرهنگ و ارشاد

وضعیت سینما و تئاتر از نگاه وزیر پیشنهادی ارشاد؛ منفی و سیاه!

1400-05-25
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه‌های خود را در حالی منتشر کرده که در برخی حوزه‌ها از جمله سینما و تئاتر وضعیت موجود را بسیار منفی و حتی خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی می‌داند. به گزارش ایسنا، برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی – وزیر پیشنهادی ...