مسئولان عجول تنبیه می شوند؛ واکسیناسیون کرونا به نوبت!

1400-01-29
اقدام مسئولان شهری در استان‌های خوزستان و گلستان در تخصیص واکسن کرونا به گروه‌های هدف که مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفت، برخورد قاطع مسئولان با خاطیان را در پی داشت تا راه را برای تکرار اینگونه اقدامات ببندد. به گزارش ایرنا، از زمان ورود ویروس کرونا به ...