شهیدی، شجریان و سایه؛ داستان یک عمر رفاقت و احترام

1400-02-21
عبدالوهاب شهیدی، هنرمندی که به دلیل سال‌ها دوری از فعالیت حرفه‌ای شاید نامش زیاد به گوشمان نخورده باشد، اما نام پرآوازه‌ای در میان اهالی هنر موسیقی است. هنرمندی که محمدرضا شجریان او را «اعتبار موسیقی ایران» می‌دانست و هوشنگ ابتهاج درباره او گفته که «من چیزی ...
عبدالوهاب شهیدی

خاطرات شهیدی از ابتهاج

1400-02-20
بانی‌فیلم: خاطره‌گویی زنده‌یاد عبدالوهاب شهیدی در باره همکاری‌اش با هوشنگ ابتهاج (سایه)