غم بزرگ روی شانه‌های هنر ایران؛ ایران درودی درگذشت

1400-08-07
ایران درودی نقاش بزرگ کشورمان و یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان پیشکسوت امروز صبح دار فانی را وداع گفت و با درگذشتش غم بزرگی را بر جامعه هنری ایران وارد کرد. مهر که خبر درگذشت این هنرمند نقاش پیشکسوت و مطرح ایرانی را منتشر کرده از قول تکتم نعیمی مدیر برنامه ...