اصغر سمسارزاده و گله‌هایی همراه با تشکر این هنرمند قدیمی

1400-11-27
اصغر سمسارزاده، هنرمند قدیمی رادیو و تلویزیون که سال هاست در رادیو و در برنامه قدیمی «صبح جمعه» فعالیت داشته، از بی مهری های گذشته می گوید و از وضعیت معیشتی اهالی این برنامه رادیویی گله مند است. سمسارزاده در گفت و گویی با ایسنا در عین حال از حضور ...