حرف‌های جنجالی همسر آزاده نامداری در مراسم چهلم

1400-02-17
-بگویم از آن یکی مجری بدلی که برای نبودنت ختم قرآن نذر کرده بود. چه‌ها با تو کرد؟ -بگویم از آن مدیران ترسو که تک‌تکشان شاهد این همه بلایا بودند و در خلوت به ما حرف می‌زدند عکسش را عمل می‌کردند. -با چنان مکر و حیله ...