همدردی اهالی موسیقی با مردم خوزستان

1400-04-31
هنرمندان موسیقی با مردم خوزستان در شرایط بحران بی‌آبی همدردی کردند. به گزارش ایسنا، خانه موسیقی در بیاینه‌ای حمایت خود را از مردم خوزستان به شرح زیر اعلام کرده است: «چو ایران نباشد تن من مباد خوزستان پاره تن ایران است و ایران تشنه و خسته از ظلم ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات