ویل اسمیت: عذرخواهی می‌کنم کریس، اشتباه کردم و خجالت می کشم

1401-01-09
بانی‌فیلم: پس از بلبشویی که بر سر رفتار عجیب ویل اسمیت در مراسم اسکار به راه افتاد، واکنش‌های متفاوتی هم در تقبیح و حمایت از رفتار بازیگر فیلم «شاه ریجارد» به وجود آمد. همه این خبرها امروز با پوزش رسمی ویل اسمیت از کریس راک به حاشیه رقت ...