نگاهی به هامون، فلسفه خوان عاشق، در سالروز درگذشت خسرو شکیبایی

1401-04-28
امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ سالروز درگذشت خسروشکیبایی هنرپیشه مشهور سینما است. گزارش زیر نگاهی گذرا به زندگی حرفه ای او دارد. به گزارش ایرنا، خسرو شکیبایی ۷ فروردین ۱۳۲۳ در خیابان مولوی تهران به دنیا آمد. پدرش افسر ارتش بود. خسرو ۱۴ سال بیشتر نداشت که پدر را بر اثر ...