ترخیص هادی قمیشی از بیمارستان

1400-05-11
بانی‌فیلم: هادی قمیشی امروز از بیمارستان ترخیص شد. هادی قمیشی امروز با انتشار عکسی از خود در کنار پزشک معالجش از لحظه ترخیص شدنش ازبیمارستان خبر داد. قمیشی نوشت: لحظه ترخیص ازبیمارستان همراه دکتر معالجم دکتر عزیز جناب اقای فراهانی. بانی‌فیلم برای این هنرمند آرزوی تندرستی دارد.