ایرج پزشکزاد خالق دایی‌ جان ناپلئون درگذشت

1400-10-22
ایرج پزشک‌زاد نویسنده و طنزپرداز ایرانی امروز در سن ۹۴سالگی در آمریکا درگذشت. پزشک‌زاد را بیشتر به خاطرنوشتن رمان معروف «دایی‌جان ناپلئون» می‌شناسند که ناصر تقوایی هم از روی آن سریالی با همین نام ساخت. این نویسنده و طنزپرداز نویسندگی را در اوایل دهه ۱۳۳۰ با ...