نوروز و جشن‌های بهاری در کشورها؛ از ایران تا ژاپن و اسپانیا

1400-12-29
دویچه وله: در سراسر جهان آغاز بهار را جشن می‌گیرند. با این که ملت‌های گوناگون زنده شدن طبیعت را به شیوه‌های گوناگون جشن می‌گیرند، جانمایه همه آنها ستایش از بالندگی و باروری و شکوه زندگی است. ۱) نوروز، مهم‌ترین عید باستانی ایرانی جشن نوروز در ...