“نمور” هم برای گرفتن مجوز، فیلمنامه را تغییر داد

1400-11-21
تهیه‌کننده فیلم “نمور” بیان کرد: ما برای اینکه بخواهیم مجوز بگیریم باید از این حربه استفاده می‌کردیم که دو شخصیت فیلم ما باهم عقد بودند بنابر این مجبور شدیم به این موضوع صراحتا در فیلمنامه بپردازیم. به گزارش ایسنا، آخرین نشست رسانه‌ای چهلمین جشنواره فیلم ...