نماینده سقز: در کنار خانواده «مهسا امینی» هستیم

1401-06-25
بانی‌فیلم: در حالی که برخی خبرهای غیررسمی از درگذشت مهسا امینی در بیمارستان کسری حکایت دارد نماینده سقز و بانه در مجلس با اعلام اینکه «در کنار خانواده مهسا امینی هستیم»، از روشن‌تر ابعاد قضیه در ساعات آینده خبر داد. نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات