مریل استریپ

مریل استریپ در سینماتک خانه هنرمندان ایران

ژوئن 22, 2022
به گزارش ایرنا از خانه هنرمندان ایران، دوره جدید فعالیت سینماتک خانه هنرمندان ایران در تابستان ۱۴۰۱ به مرور فیلم‌های مریل استریپ بازیگر برجسته آمریکایی و بنده اسکار از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۱۷ اختصاص دارد. این دوره شامل ۱۳ فیلم است و آثار زیر را دربرمی‌گیرد: شکارچی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات