حکم صنف «وی‌ او دی» برای دبیر جدید؛ جابجایی در قدرت!

1400-04-07
بانی‌فیلم: استارت جابجایی در بخش مدیران سینمایی زده شد و در نخستین گام از این تغییرات ایجابی، محمدمهدی عسکرپور به عنوان دبیر جدید انجمن صنفی «وی‌ او دی» منصوب شد! با جابجایی دولت حسن روحانی تا حدود چهل روز دیگر و ایجاد قطعی تغییرات اساسی در پشت میزنشینی مدیران ...