آیا قهرمانی وجود دارد؟

1400-09-07
نقدی بر فیلم قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی رحمت امینی* با «قهرمان» بر می‌گردیم به حدود بیست و دو سال پیش؛ «داستان یک شهر» سریالی به کارگردانی اصغر فرهادی. این سریال درباره گروه جدید برنامه‌ساز، شامل چند جوان با روحیات مختلف است، که تولید برنامهٔ «در شهر» (از ...