تابلوی پیکاسو در انتظار فروش ۵۵ میلیون دلاری

فروردین 23, 1400
نقاشی «زنی نزدیک پنجره نشسته است» اثر پابلو پیکاسو که آن را در سال 1932 کشید، می‌تواند در حراجی ماه آینده تا مبلغ ۵۵ میلیون دلار به فروش رود. به گزارش بانی‌فیلم به نقل از سی ‌ان ان، پرتره «زنی نزدیک پنجره نشسته است»، تصویر ماری ترز والتر، شریک زندگی نوجوان پیکاسوست که این هنرمند او را «موزه ...