ذکر نویسی احصایی در مشق شب

1400-08-15
احصایی: پس از ۱۰سال قرآن نویسی دلم برای نستعلیق تنگ شده بود -پیش از شروع به خط نوشتن وضو می گیرم و برای حافظ، میرعماد و پدرم فاتحه می خوانم “نه ده سالی قرآن نوشته بودم، دستم نستعلیق ننوشته بود. دلم برای نستعلیق تنگ شده بود. کرونا هم آمده ...