یادداشت؛ اندر حکایت نظم

1400-04-25
جواد کراچی خدای عزوجل را شکر که زبان ما، زبان نظم است. و در این خطه، بزرگ‌مردانی همچون سیبویه و یا عبدالله ابن روزبه فیروزآبادی زیسته و از خود یادگارهایی را به جا گذاشته اند. نظم در ادبیات و سخن ما جایگاه ویژه ای داشته و رمز ماندگاری ما ...