نظرخواهی درباره تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی!

1400-04-30
از زمانی که سریال سازی در شبکه نمایش خانگی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با تولید و پخش مجموعه هایی چون «قلب یخی» و «قهوه تلخ» به طور جدی تری اعلام موجودیت کرد و برخی از کارگردان های شناخته شده تلویزیون به این عرصه کوچ کردند، تا ...